Een kwaliteitsstandaard is een verzamelnaam voor medisch specialistische richtlijnen, zorgstandaarden en zorgmodules. Deze documenten beschrijven hoe artsen en andere zorgverleners hun zorg moeten verlenen.

In een richtlijn staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met kennis en ervaringen van zorgverleners en patiënten. Een richtlijn helpt zorgverleners om samen met de patiënt beslissingen te nemen.

Een zorgstandaard is ook bedoeld voor zorgverleners. Het beschrijft waaraan de zorg voor patiënten met een bepaalde aandoening dient te voldoen. De zorgstandaard is gebaseerd op richtlijnen.

Voor onderwerpen die bij meerdere aandoeningen van toepassing zijn, zoals voeding, bewegen en zelfmanagement zijn er generieke zorgmodules.